Organizing Committee
Home > Information > Organizing Committee
Honorary Chairman: Saijuan Chen
Chairman: Ching-Hon Pui Huimin Xia Jennifer Yeo
Executive Chairman: Jing Chen Beelan Tan
Scientific Committee:
Consultant: Longjun Gu Qiang Zhao Tianyou Wang
Xin Sun
Chairman:  Ching-Hon Pui Jingyan Tang
Member:      
Carlos Rodriguez-Galindo Jinghui Zhang Jun J. Yang
Jing Chen Kuiran Dong, Ju Gao Xuequn Luo
Qun Hu Shaoyan Hu Chi-Kong Li Ruibao Ren
Shuhong Shen Xiaofei Sun Yongmin Tang Huanmin Wang
Shan Wang Yeming Wu Jie Yu Huyong Zheng
Binbing Zhou Xiaofan Zhu Hui Zhang  
Organization Committee:
Chairman: Hui Zhang Shuhong Shen
Member: Xiaofan Zhu Jing Chen Shaoyan Hu
Xiaoqin Feng Zhifeng Chen Yijin Gao
Secretary general: Cuixia Yan
Secretary:      
Jing Gao
Xiaojuan Chen